Inčukalna Tautas namā aizvadīts Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums

Šī gada 12. decembrī Inčukalna Tautas namā uz gada noslēguma pasākumu pulcējās vairāk nekā 83 Pierīgas reģiona bibliotēku darbinieki. Noslēguma pasākuma galvenais mērķis bija atskatīties un izvērtēt aizvadītā – 2018.gada laikā iespēto un sasniegto Pierīgas bibliotēku attīstībā, kā arī uzslavēt un godinātu tos bibliotekārus, kuri snieguši neatsveramu ieguldījumu sava novada bibliotēku darbībā.
Pirms svinīgā pasākuma Inčukalna viesiem bija iespēja aplūkot nelielo muzeju, kurš šobrīd ir ierīkots vecajā Pastā ēkā, iepretī Tautas namam, kā arī varēja aplūkot Inčukalna novada bibliotēku.  Savukārt jau pasākuma laikā ar saviem priekšnesumiem klātesošos sveica jaunieši un skolotāji no Inčukalna novada pamatskolas un Mūzikas skolas. Inčukalna pamatskolas 8.klases skolniece Arta Kerna pasākuma apmeklētājus sveica ar dzejas vārdiem, pūtēju orķestra dalībnieks Kārlis Circens un Inčukalna novada Mūzikas un Mākslu skolas direktore Ievai Kikustei priecēja klausītājus ar skaistiem skaņdarbiem, skanīgas balss īpašniece Sniedze Onskule priecēja klausītājus ar dziesmām.  Pēc nelielā muzikālā un dzejas lasīšanas sveiciena sekoja Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko un viņa vietnieces Ludmilas Vorobjovas uzrunas. Noslēdzot svinīgās runas un apsveikumus, Pierīgas bibliotēku darbiniekiem tika demonstrēta neliela īsfilmas par Inčukalna novada un Vangažu pilsētas vēsturi laika posmā no 16.gadsimta līdz mūsdienām.
Pasākumā svinīgā ceremonijā tika pasniegts apbalvojums "Gada bibliotekārs", ko šogad par radošu pieeju un mērķtiecīgu darbu saņēma Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, kura ar savu entuziasmu un paveikto veicinājusi ne tikai sava novada, bet arī kopējo Pierīgas reģiona bibliotēku tēlu
Pasākumā tika sveikti arī Pierīgas reģiona darba jubilāri - 50 darba gadu jubilejā -Rita Rudzīte (Krimuldas bibliotēka); 40 -Aina Gribnere (Saulkrastu novada bibliotēka); 35 - Inese Einika (Saulkrastu novada bibliotēka), Sarma Jurgelāne (Inciema bibliotēka), Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka); 30 - Guna Gabrāne  (Olaines novada Gaismu bibliotēka); 25 - Jadviga Brokāne (Baložu pilsētas bibliotēka); 20 - Dace Mosāne (Salaspils novada bibliotēka), Daiga Dinsberga (Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka), Mirdza Dzirniece  (Ādažu bibliotēka).
Šogad trīs reģiona bibliotekāres ir absolvējušas Latvijas Universitāti  un bibliotekāru saimei pievienojušies seši jauni darbinieki.
Patiess prieks par kopā būšanu un pavadīto dienu Inčukalnā!
Teksts un foto:
Mārtiņš Pozņaks
Inčukalna novada
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs