Igaunijas pieaugušo izglītotāju vizīte bibliotēkā

2023. gada 19. septembrī Salaspils novada bibliotēkā viesojās Igaunijas pieaugušo izglītības jomas speciālisti, lai iepazītos ar bibliotēkas darbu mūžizglītības jomā un pieredzi kā pieaugušo izglītotājiem.


Ikviena Salaspils novada bibliotēkas pakalpojuma pamatā ir mūžizglītības ideja, jo kā publiskā bibliotēka piedāvājam resursus un pakalpojumus ikvienam vecumam un visdažādākajām interesēm un vajadzībām. Sākot ar brīvu piekļuvi uzticamai un plašai informācijai, turpinot ar iespēju izmantot bibliotēkā pieejamās tehnoloģijas un telpas, beidzot ar lasītpratības programmām bērniem un dažādām mācībām pieaugušajiem.


Nozīmīgu darbu bibliotēka veic arī novada vēstures un lokālās identitātes aktualizēšanā un stiprināšanā, veidojot ar novada vēsturi saistītas kolekcijas un attīstot bibliotēku kā vietu, kur tikties salaspiliešiem un domubiedriem, kur dalīties savās atmiņās un kopīgi sarunāties par novadam aktuāliem jautājumiem – kopā kļūstot zinošākiem un stiprākiem kā kopienai.


Bibliotēka piedāvā arī datorapmācības gan grupās, gan individuāli, konsultācijas par dažādiem ar informācijas tehnoloģiju un/vai informācijas meklēšanu saistītiem jautājumiem.


Sadarbojoties ar izglītības iestādēm, piedāvājam skolēniem apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanas sistēmu un dažādu datubāzu izmantošanā, neaizmirstot arī par tādiem aktuāliem jautājumiem kā medijpratība, kritiskā domāšana un informācijas ētika.


Sadarbojamies arī ar citām Salaspils novada pašvaldības iestādēm, piemēram, kopš 2022. gada ik mēnesi organizējam nodarbības Salaspils Sociālo pakalpojumu centra klientiem, tā veicinot iekļaujošāku sabiedrību.


Sadarbībā ar pašvaldību mūsu bibliotēkas speciālisti piedalījušies arī kā izglītotāji Erasmus+ projektā “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”.


Esam atvērti un gaidām ikvienu no jums mūsu bibliotēkās – Salaspils novada bibliotēkā, Dienvidu filiālbibliotēkā un Saulkalnes filiālbibliotēkā!

Uz tikšanos!

 

Informāciju sagatavoja Baiba Īvāne


Igaunijas pieaugušo izglītības jomas speciālistu vizīte Latvijā organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) projekta ietvaros.