Grāmatu priekšā lasīšana sagādā prieku!

 

Šogad no 14. līdz 20. novembrim tika atzīmēta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 20. reizi, bet Latvijā – 19.reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana, tāpēc gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata, notiek stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

 
Arī Salaspils novada bibliotēkās notika lasījumi:
 
Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika noorganizēti četri pasākumi, kurus kopumā apmeklēja 135 bērni.
Rīta lasījumus klausījās Salaspils 1. vidusskolas otro klašu skolēni un grupiņa no pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis”.

 
Sākumskolas skolas skolēni klausījās stāstu no zviedru rakstnieces A. Lindgrēnes grāmatas “Emīls un Īda no Lennebergas”. 
Iesākumā klātesošie tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas svinēšanas tradīcijām, dalībvalstīm un arī sniegts neliels ieskats populārās zviedru rakstnieces A.Lindgrēnes dzīves un daiļrades lappusēs.
Stāsts ir par nejaukajām mušām, kuras Kathultā ir ka biezs. Taču Emīlam ir ātrs un radošs risinājums šai problēmai, tomēr, protams, viss beidzas galdn
ieka skabūzī ar izgrieztu trīssimti divdesmit piekto koka vīriņu.
 
-Nedarbus neatrod, -Emīls sacīja, -tie vienīgi sanāk.
 
Pēc stāstiņa noklausīšanās sekoja bibliotekāru sagatavoto jautājumu birums un par pareizu atbildi katrs saņēma balviņu.
Noslēdzošais pasākums bija kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, viņi klausījās J.Sigsgora grāmatas “Palle viens pats pasaulē” lasījumā.
Mazajiem klausītājiem bija jāiejūtas Palles vietā- gan kā tramvaja, gan kā ugunsdzēsēju mašīnas vadītājiem, bet pārējie bērni bija tramvaja pasažieri un ugunsdzēsēju komandas dalībnieki.
Stāsts ir par zēnu, kurš no rīta pamostoties, saprot, ka ir viens pats pasaulē un viņš var darīt visu ko vēlas. Tomēr visvairāk viņš vēlas būt pie māmiņas un tēta, labi, ka tas ir tikai sapnis.
Pēc stāstiņa noklausīšanās bērni viennozīmīgi teica, ka nevēlas palikt vieni paši pasaulē, jo kā gan var iztikt bez draugiem un ģimenes,  kā arī atzīmēja, ka tas būtu ļoti garlaicīgi!
Noslēgumā tika izspēlēta spēle kurā pēc taustes bija jāatpazīst priekšmeti un dabas veltes. Bērni ar prieku piedalījās šī uzdevuma veikšanā.
Uz Dienvidu filiālbibliotēkas Rīta stundas lasījumiem  bija ieradušās 4 PII “Saime” bērnu grupas, kopā 64bērni un 8 audzinātājas. Bibliotēkas vadītāja pastāstīja par Ziemeļvalstu nedēļas pasākumiem, iepazīstināja ar Ziemeļvalstu autoru grāmatām un jaunākajām latviešu autoru grāmatām bērniem: M. Raudupes “Mincis Brincis,” M. Laukmanes “Divdesmit pieci mākoņi,” L. Braķes- Klaverī “Ekspedīcija Zaķusalā,” L. Ormanes “Garlaicībai – nē.” Lasījumam tika izvēlēta zviedru autora Ulfa Starka grāmata “Diktators.” Tās galvenais varonis ir kāds puisēns, kurš savas uzvedības dēļ iesaukts par Diktatoru, jo viņam ļoti patīk pavēlēt citiem un arī sev. Viņš ir tieši tāda vecuma kā pasākuma apmeklētāji.  Bērni minēja mīklas no jaunās pasaku un mīklu grāmatas, apskatīja bibliotēku un solīja nākt ciemos biežāk.
 
Krēslas stundas lasījums notika 14.novembrī, uz pasākumu ieradās 9 apmeklētāji. Sveču gaismā kopīgi lasījām somu autores Emmi Iterantas grāmatas “Ūdens atmiņa”fragmentus. Futūriskais romāns guvis atzinību un balvas pasaulē, tulkots 18 valodās. Tas skar tādas tēmas kā ledāju izkušana globālās sasilšanas dēļ, dabas katastrofas, klimata izmaiņas, militāristu kontrole pār resursiem, plaša iedzīvotāju migrācija, kultūru sajaukšanās. Citās valodās šī grāmata pazīstama ar nosaukumu “Tējas meistara grāmata”,tāpēc nobaudījām tējas pēc dažādu tautu tradīcijām un pārrunājām izlasīto. Dzirdētais izraisīja filosofiskas un eksistenciālas pārdomas, pie kā var novest šī brīža pasaules iedzīvotāju darbošanās, ja tā nemainīs savu attieksmi pret dabas aizsardzību un politiku. 
 
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā Nedēļas ietvaros notika 3 pasākumi  uz kuriem pulcējās un lasīšanā vienojās 41 lasītmīlis.
Krēslas stundas lasījumā pusaudžiem sanākušie jaunieši lasīja  Deboras Hansenas Keisas stāstu „Naftas pasaka” no Grenlandiešu jauno autoru stāstu krājuma  „A
llatta! 2040”. Stāsta darbība notiek 2040. gadā Grenlandē, kurā ataino redzējumus grenlandiešu nākotnes dzīvē. Katrs krēslas stundas dalībnieks lasīja epizodes no dotā stāsta fragmenta, ieklausījās lasījumā un lasītāja intonācijā, pārsprieda ko katrs vairāk atcerējās no lasītā un izteica savu redzējuma par nākotnes  vīziju Latvijā 2040. gadā.
            Pieaugušie pulcējās bibliotēkā uz Krēslas stundas lasījumu, lai iepazītos ar fragmentu no Somu rakstnieces E.Iterantes grāmatas „Ūdens atmiņa”, un kopā to lasītu. Pasākuma izskaņā noskatījās krievu zinātnieku veidoto dokumentālo filmu „Ūdens atmiņa”. Pārrunās radās jautājumi un pārspriedumi: Ko mēs atstājam nākošajām paaudzēm? Ko domājam un darām ikdienā, un kā tas ietekmēs nākotni?!
            …bet uz Rīta stundas lasījumu  PII Daugaviņa vecākajā grupā bija ieradušās Trīs Tantes, lai bērniem stāstītu, lasītu un rādītu  par 6 gadīga puisēna Gārmana vasaru no Norvēģu rakstnieka Stīana Hola grāmatas ”Gārmana Vasara”. Bērniem klausoties stāsta lasījumu bija jāatbild uz jautājumiem, jāaplaudē, jāimprovizē slidošana uz skrituļdēļa, jāmāj un jārāda cik lielas ir bailes un cik laimīgs  ir bērns, kad bailes nav. Bērni arī uzzināja, ka ne tikai viņiem ir bail, bet arī to, ka baidās tētis un mamma, baidās tantes un arī citi. Uzzināja arī to, kad bērns ir gatavs skolai un kas tad ir jābūt īsta skolnieka somā.
            
Kopā lasīšanas nedēļa deva daudz jaunu iespaidu. Lika ieklausīties otra lasītāja balsī, lika arī aizdomāties par to, ko vēstī lasītais vārds un izprast, sadzirdēt otru. 
            Paldies visiem, kas bija atsaucīgi un piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumos. Kopā lasīšana paver jaunus apvāršņus lasītājam individuāli un domubiedru pulkā. Uz tikšanos nākošajā gadā.
 
 
Teksts:
I.Siņica
Salaspils novada bibliotēkas
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja
 
K.Vilsone
Saulkalnes filiālbibliotēkas vadītāja
 
D.Mosāne
Dienvidu filiālbibliotēkas vadītāja
 
Foto: L.Ozoliņa, K.Vilsone, D.Mosāne