Grāmatu priekšā lasīšana sagādā bērniem prieku!

Šogad no 14. līdz 20. novembrim tika atzīmēta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 20. reizi, bet Latvijā – 19.reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana, tāpēc gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata, notiek stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika noorganizēti četri pasākumi, kurus kopumā apmeklēja 135 bērni.
Rīta lasījumus klausījās Salaspils 1. vidusskolas otro klašu skolēni un grupiņa no pirmsskolas izglītības iestādes “Ritenītis”.
Sākumskolas skolas skolēni klausījās stāstu no zviedru rakstnieces A. Lindgrēnes grāmatas “Emīls un Īda no Lennebergas”.
Iesākumā klātesošie tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas svinēšanas tradīcijām, dalībvalstīm un arī sniegts neliels ieskats populārās zviedru rakstnieces A.Lindgrēnes dzīves un daiļrades lappusēs.
Stāsts ir par nejaukajām mušām, kuras Kathultā ir ka biezs. Taču Emīlam ir ātrs un radošs risinājums šai problēmai, tomēr,protams, viss beidzas galdnieka skabūzī ar izgrieztu trīssimti divdesmit piekto koka vīriņu.
 

-Nedarbus neatrod, -Emīls sacīja, -tie vienīgi sanāk.

 

Pēc stāstiņa noklausīšanās sekoja bibliotekāru sagatavoto jautājumu birums un par pareizu atbildi katrs saņēma balviņu.
Noslēdzošais pasākums bija kopā ar pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, viņi klausījās J.Sigsgora grāmatas “Palle viens pats pasaulē” lasījumā.
Mazajiem klausītājiem bija jāiejūtas Palles vietā- gan kā tramvaja, gan kā ugunsdzēsēju mašīnas vadītājiem, bet pārējie bērni bija tramvaja pasažieri un ugunsdzēsēju komandas dalībnieki.
Stāsts ir par zēnu, kurš no rīta pamostoties, saprot, ka ir viens pats pasaulē un viņš var darīt visu ko vēlas. Tomēr visvairāk viņš vēlas būt pie māmiņas un tēta, labi, ka tas ir tikai sapnis.
Pēc stāstiņa noklausīšanās bērni viennozīmīgi teica, ka nevēlas palikt vieni paši pasaulē, jo kā gan var iztikt bez draugiem un ģimenes,  kā arī atzīmēja, ka tas būtu ļoti garlaicīgi!
Noslēgumā tika izspēlēta spēle kurā pēc taustes bija jāatpazīst priekšmeti un dabas veltes. Bērni ar prieku piedalījās šī uzdevuma veikšanā.Lasīsim kopā! Priekšā lasīšana un klausīšanās bērniem sagādā daudz patīkamu brīžu!