Fotoizstādes “Bērns – grāmata - bibliotēka” atklāšana

 
 “Grāmata ir kā noslēpumu lāde, kuru atverot, atdzīvojas stāsta varoņi, notikumi un atgadījumi nomaina cits citu, ļaujot raisīties lasītāja iztēlei,
attīstīties domāšanai un uzkrāties zināšanām. Grāmatā ierakstīta pieredze, piedzīvojums, stāsts un laiks, par kura daļu kļūstam mēs katrs, kad grāmatu lasām.
Grāmatas lasīšana ir brīdis, kad būt kopā pieaugušajam un bērnam, vecākiem un atvasēm, vecvecākiem un mazbērniem. Izlasītais ir pamats sarunai, kopīgam pārdzīvojumam, tā ir telpa pasaulei, kurā izzināt svešas zemes, iepazīt cilvēku savstarpējo attiecību modeļus un mācīties dzīves gudrību.” /Ilze Zariņa/
 
9. decembrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika atklāta fotoizstāde “Bērns – grāmata - bibliotēka”.
Fotoizstādes mērķis ir pievērst uzmanību grāmatai kā nemainīgai vērtībai, popularizēt un uzsvērt  bibliotēkas nozīmi, kā arī rosināt apzināties vienu no svarīgiem uzdevumiem - stiprināt lasīšanas tradīcijas gan ģimenē, gan sabiedrībā un iedvesmot lasītpriekam.
Fotogrāfijās ir redzamas vairākas paaudzes, tā radot sajūtu, ka skaistās un labās tradīcijas ir jānodod tālāk nākamajām paaudzēm. Un, ja grāmatas lasa vecāki, tad visdrīzāk tās lasīs arī bērni. Savukārt, kad bērns kļūs par pieaugušo, viņš lasīs grāmatas saviem bērniem.
Sirsnīgs paldies fotogrāfiju autorei Evai Dziļumai, kura izrādīja patiesu ieinteresētību un ar lielu degsmi un aizrautību iesaistījās šajā projektā. Paldies arī mūsu kolēģei Ilzei, kura paspilgtināja izstādes vēstījumu, ietērpjot to tēlainos un skaistos vārdos. Sirsnīgs paldies visām ģimenēm- vecākiem, bērniem un jauniešiem, kuri piedalījās šajā fotosesijā
Paldies Jums, mīļie vecāki, ka atbalstījāt mūsu ideju. Paldies, ka mudiniet bērnus lasīt un nākt uz bibliotēku.
 Ceram, ka izstāde ar savu vēstījumu sasniegs katru, kurš to apskatīs.
 
Izstāde skatāma Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā līdz 2017. gada februārim.
Lai izdodas izjust un notvert lasītgaršu!
 
 
 
 
Salaspils novada bibliotēkas
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja I. Siņica
Foto: L.Ozoliņa