Europeana - Eiropas multivides tiešsaistes bibliotēka pieejama sabiedrībai!

Europeana - Eiropas multivides tiešsaistes bibliotēka.

Tīmekļa vietnē http://europeana.eu pieejamas vairāk nekā divi miljoni grāmatu, karšu, ierakstu, fotogrāfiju, arhīvdokumentu, gleznu un filmu no 27 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo bibliotēku un citu kultūras iestāžu krājumiem.