Eiropas dienas 2022 Salaspilī!

Eiropas dienu pasākumi no 9. līdz 13.maijam norisinājās ar vienotu domu – par mieru, brīvību, neatkarību un solidaritāti, apzinoties šo vērtību nozīmīgumu nācijas un valsts pastāvēšanā. Karš Ukrainā raisījis bailes un neziņu, taču tajā pašā laikā - drosmi rīkoties un būt saliedētiem.
Šogad - Eiropas Jaunatnes gadā - Salaspils 1.vidusskola Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu projektu konkursā tika izvēlēta kā viena no 4 Latvijas skolām, kuras organizēja Eiropas nedēļas pasākumus.
Kā ierasts, sadarbojoties Salaspils 1.vidusskolai un novada bibliotēkai, tapa virtuālais apsveikums 
10. maijā Salaspils 1.vidusskolā notika atklāšanas pasākums, kurā piedalījās arī Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele un Salaspils novada bibliotēkas pārstāves. Sirsnīgā gaisotnē tika iesietas pirmās lentītes Cerību sietā par mieru un brīvību Ukrainā, Latvijā un Eiropā. 12.maijā Cerību siets atceļoja uz Salaspils novada bibliotēkas skvēriņu, kur bibliotekāri, lasītāji un skolēnu uzrunāti garāmgājēji labās domas, cerību, ticību un vēlējumus turpināja siet līdzās citām, veidojot blīvu spēka simbolu.
Novada bibliotēkā izveidota un ir aplūkojama informatīva izstāde par Eiropas Komisijas atbalstīto iniciatīvas programmu ALMA jauniešiem. Tā paredzēta, lai palīdzētu personām vecumā no 18 līdz 30 gadiem atrast savu vietu darba tirgū, jo īpaši tiem, kas nokļuvuši nelabvēlīgā situācijā - nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
Eiropas dienu ietvaros Salaspils novada bibliotēka īstenoja par tradīciju kļuvušo tikšanos ar lasītājiem un bibliotēkas labvēļiem. Šoreiz aicinājām doties izbraucienā Līgatnes virzienā, jo viesmīlīgajā kultūrtelpā Zeit bija skatāma režisores Ineses Mičules pēc Knuta un Intas Skujenieku mīlestības vēstulēm veidotā kamerizrāde “Knuta Skujenieka Kro-Kro”. Izrādes galveno emocionālo stīgu iezīmē intīmie, stiprie, trauslie, drosmīgie, uzmundrinošie, cerīgie, reizēm arī nogurušie vai smaguma pilnie vārdi un teikumi, kurus viens otram 8 gadu garumā pasaka divi netaisnīgi šķirti, mīloši cilvēki. Viens no viņiem pūlas izdzīvot Mordovijas lēģerī, otrs – padomju Latvijā, būvējot jaunās ģimenes māju. Scenogrāfija, vēstules, mūzika  un dzeja skatītājā līdzpārdzīvojumu atraisa ātri vien. Lai arī stāsts vēstī par skaudru posmu jauna pāra dzīvē, izrādes komandai ir izdevies tajā ievīt cerības vieglumu un gaišumu. Dzejnieka, novadnieka Knuta Skujenieka mūža gājums un literārā darbība atspoguļo dzīves pamatvērtības iedzīvinātas un neatņemamas ikdienā. Autors atdzejā ļauj iepazīt citu pasaules tautu vēsturi, tradīcijas un folkloru, tostarp arī ukraiņu.
Nedēļas izskaņā ar izstādes “Latvijas Republikas Satversmei - 100” atklāšanu noslēdzās Salaspils 1.vidusskolas, Salaspils pamatskolas un novada bibliotēkas sadarbības projekts, veltīts Latvijas pamatlikuma simtgadei. Izstādē aplūkojamas skolēnu sagatavotās planšetes par katru Satversmes pantu, interaktīvo daļu veido puzles ar latvju rakstu zīmēm un papildus informāciju par Satversmi, Satversmes sapulci un Satversmes tiesu no sava krājuma piedāvā bibliotēka. Izstādes atklāšanā skolēni lomās lasīja Lauras Enijas Meirānes eseju domrakstu konkursam “Mana Latvija un Satversme”. Ar izzinošu prezentāciju un viktorīnu pasākumā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un viņa palīdze, salaspiliete Ieva Šņepste. Izstāde apmeklētājiem atvērta bibliotēkas darba laikā līdz 25.maijam. Laipni aicināti!