Dzejniekam Jānim Grotam 120

Februārī 120.gadskārtu atzīmējām 20.gs. liriķim dzejniekam Jānim Grotam. Dzejnieka daiļrade publicēta 10 dzejoļu krājumos un apkopota Kopoto rakstu 7 sējumos. „Viņa reālismā ievijas tā romantisma daļa, kas nenoslāpējama katrā labā dzejolī, arī visizsmējīgākajā un raupjākajā”. Tā par J.Grota dzeju rakstīja dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Norvēģu komponista Edvarda Grīga mūzikas iedvesmots, J.Grots sarakstīja dzejoļu ciklu „Vēstules Solveigai”, kas vēlāk kļuva par dzejnieču Elzas Ķezberes un Ārijas Elksnes veidotu „sarunu” sastāvdaļu krājumos „Pienāks reiz tikšanās mums…” un „Vēstules tālajai zvaigznei”.