Dzejas dienas 2014 Salaspils novada bibliotēkā

  
  Varbūt mums ir vajadzīgas Dzejas dienas, lai rudens neizbēgamību sagaidītu gaišākām domām, un tāpēc Latvija septembrī svin svētkus dzejai – ne tikai Esplanādē pie Raiņa, ne tikai skolās, bibliotēkās un muzejos, bet arī gadu no gada meklējot arvien jaunas vietas un iespējas satikties dzejniekiem un dzejas klausītājiem.
Savus lasītājus uz Dzejas dienu pasākumu „Ar dzejoli es esmu atalgots” /Eduards Aivars/ gan tradicionāli aicinājām Salaspils novada bibliotēkā 19.septembrī.
    Rīta pusē mūsu ilggadīgākajiem lasītājiem, grāmatu dāvinātājiem un bibliotēkas atbalstītājiem bija iespējams apmeklēt jauno Nacionālās bibliotēkas ēku Rīgā un nelielā ekskursijā iepazīties ar Gaismas pili.
    Tad, izmantojot šī gada Dzejas dienu moto „Dzeja pievelk!”, aicinājām rakstošos salaspiliešus uz dzejas pēcpusdienu laukumā pie bibliotēkas. Pie brīvā mikrofona savus dzejoļus lasīja Andrejs Turlajs (ģitāras pavadījums – Jānis Turlajs), Anna Ivanova, Sergejs Ivanovs un Elvīra Lavrinoviča.
     Kad dzeja bija visus iespējamos klausītājus un lasītājus „pievilkusi” un „ievilkusi”, aicinājām uz šīs dienas svinīgāko brīdi – Autogrāfu sienas atklāšanu bibliotēkā. To veidojusi māksliniece Daina Zilauce, un te redzami to cilvēku autogrāfi, kas kādreiz viesojušies vai citādi kā saistīti ar mūsu bibliotēku: rakstnieki, dzejnieki, zinātnieki. „Man ir valoda, un esmu mājās” – tā rakstījis mūsu gods un lepnums – dzejnieks Knuts Skujenieks, kurš atklāja Autogrāfu sienu, nedaudz atskatoties arī Dzejas dienu vēsturē.
     Pasākuma noslēguma daļā klātesošos patiesi iepriecināja tikšanās ar vēl vienu dzejnieku – Eduardu Aivaru (Aivara Eipura literārais pseidonīms). Dzeja autora jūtīgajālasījumā, arī sarunas ar klausītājiem patiešām ievilka un atvēra, gan tos, kas Eipuru lasījuši, gan tos, kam tā bija pirmā sastapšanās ar dzejnieku.
     Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja, bija ieinteresēti un „… ir arī literatūras, nevis tikai sevis mīlētāji!
 

Teksts: Rita Mintaura
Foto: I.Siņica, I.Vilcāne, M.Birzniece

Dzejas noskaņas bērniem un jauniešiem 

Septembris ir dzejas mēnesis, kad ļaujamies dzejas ritmam un plūdumam.
17. septembrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā šādas sajūtas dāvāja 10. klases skolniece  Madara Rakšte. Viņa dzeju sākusi rakstīt nesen – pirms diviem gadiem, bet sapnis ir kļūt par rakstnieci un publicēt savu romānu.
Visiem interesentiem bija iespēja ieklausīties un ielūkoties gadalaiku, mīlestības, ikdienas un sapņu pasaulē, kas tika uzburta ar dzejas palīdzību. Dzeju papildināja vijoles pavadījums, ko spēlēja jaunā māksliniece Elza.
19. septembrī Dzejas dienu ietvaros pie mums viesojās rakstniece un dzejniece Ieva Samauska. Dzeja skanēja klusināti un bērniem bija vērīgi jāklausās. Dzirdējām arī jaunāko no Ievas Samauskas daiļrades. Bērni tika iesaistīti aktīvās nodarbēs, kā piemēram, bija jāatmin ielu nosaukumi dzejoļiem krājumā „Pilsēta no A līdz Z”, kā arī jāmēģina noformulēt savs dzejoļa virsraksts. Apķērīgākie un atsaucīgākie bērni balvās saņēma skaisti noformētus autores dzejolīšus ar autogrāfu.
Paldies Salaspils 1. un 2. vidusskolas skolēniem par dalību Dzejas dienu pasākumā!
 
 
Teksts un foto: L.Bula