Drošāka interneta diena

11.februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu rūpēties par savu drošību internetā.

Arī šogad no 11. līdz 14. februārim Salaspils novada bibliotēkā Bērnu un jauniešu nodaļā tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, kuras ietvaros tika novadītas 5 nodarbības Salaspils 1. vidusskolas otrajām klasēm, kopā 136 skolēniem, kurās bērniem tika pastāstīts, kā rīkoties, lai internetā justos droši un pasargāti, runājām arī par sociālajiem tīkliem un uzvedību tajos. Nodarbības noslēgumā kopā ar bērniem lasījām teikumus par internetu, kuros ievietojām trūkstošos vārdus.