Digitālās prasmes skolēniem!

 

No 25. marta līdz 12.aprīlim Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa 7. klašu skolēniem piedāvās nodarbības, kurās stāstīs par bibliotēkas elektronisko katalogu un 3td e-Grāmatu bibliotēku, kā arī iepazīstinās ar bibliotēkas piedāvātajām datu bāzēm – Letonika un Britannica. Nodarbībās tiks stāstīts, kāda veida informācija ir atrodama datu bāzēs un kā to pareizi meklēt. Skolēniem tiks dota iespēja arī praktiski darboties un pārbaudīt savas spējas informācijas meklēšanā!