Deviņu pakalnu pilsētas burvību baudot

2020.gads bibliotekāru saimei, kā jebkuram publisko pakalpojumu sniedzējam, nav bijis viegls, tomēr augustā, turpinot jau sen iedibinātu tradīciju, tika organizēts profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens un 29 bibliotekāri viesojās Talsu novadā, apmeklējot 3 bibliotēkas.

Saulainā diena iesākās apmeklējot Spāres bibliotēku. Tā no 2018.gada atrodas Spāres muižas telpās. Krājums izvietots trīs nelielās telpās. Pasākumi tiek rīkoti kopā gan ar Tautas namu (atrodas Spāres muižas ēkā), gan dažādām interešu kopām. Īpaša sadarbība bibliotēkai ir ar vietējiem iedzīvotājiem – telpās izvietotas rokdarbnieču un mākslinieku darbu izstādes.

Kā min bibliotēkas vadītāja: ”Lasīšana ir efektīvākā nodarbe, ar kuras palīdzību var paplašināt redzesloku, vairot inteliģenci un padarīt bagātāku cilvēka emocionālo pasauli” – šeit tiek gaidīt ikviens pagasta iedzīvotājs, ikviens sev atradīs ko interesantu un noderīgu!

2019.gadā, saņēmusi Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā - nominācija “Gada bibliotēka 2018”.

Nākamā bibliotēka mūsu maršrutā bija Pastendes bibliotēka – atrodas ēkas 2.stāvā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un kultūras namu. Bibliotēkā strādā 3 darbinieces. Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, jo netālu ir gan skola, gan pirmskolas izglītības iestāde – skolēni un bērnudārza audzēkņi ar vecākiem, bieži apmeklē bibliotēku. Bibliotēkas darbinieces radoši popularizē bibliotēku – izveidots bibliotēkas logo un elektroniskā kataloga mobilā versija pieejama gan viedtālrunī, gan planšetdatorā, kurā ir QR skeneris. Novadpētniecības sektorā speciāla vieta atvēlēta novadniekam, mūziķim Intaram Busulim.

Dienas noslēgumā apmeklējām Talsu Galveno bibliotēku – Talsu reģiona galvenā bibliotēka, tās metodiskajā pakļautībā ir 32 vietējas nozīmes publiskās un 10 skolu bibliotēkas. Bibliotēkā strādā 18 bibliotekārie darbinieki. Bibliotēka no 2019.gada izvietota jaunās telpās – pilsētas centrā - un tās plānojumā ir ievērots atvērtības un pieejamības princips (atvērta arī sestdienās un svētdienās), izveidots ģimenes bibliotēkas modelis. Bibliotēka organizē dažādus pasākumus, īpaši jāuzsver novadpētniecības pasākumu cikls “Mazpilsētu stāstnīca”, kur bibliotēkas darbinieki intervē dažādu profesiju pārstāvjus - novadniekus. Ērti iekārtotajā Novadpētniecības lasītavā pieejams jaudīgs, moderns lielformāta skeneris ar tekstu atpazīšanas programmu.

Bibliotēkā aktīvi tiek veidotas digitālās izstādes ievērojamiem novadniekiem. Analoga informācija tiek sagatavota arī uz planšetēm bibliotēkas kāpņutelpā.

Iepazīts metodiskais darbs Talsu reģiona publiskajās bibliotēkās – tiek organizēti profesionālās pilnveides pasākumi (semināri, braucieni), sniegtas konsultācijas, metodiskajā pārraudzībā esošās bibliotēkas apmeklētas klātienē. Talsu Galvenās bibliotēkas krājuma komplektēšanas speciālisti nepieciešamos izdevumus iegādā un apstrādā visām Talsu novada bibliotēkām.

Programmu papildināja arī zemnieku saimniecības “Cukuriņi” apmeklējums, kur saimnieki nodarbojas ar smiltsērkšķu audzēšanu. Brauciena dalībniecēm bija iespēja gan apskatīt saimniecību, gan degustēt produkciju.

Evita Gleizde
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka