Daugmalē tiekas Pierīgas bibliotekāres

 

 

20. maijā Ķekavas novada Daugmales pamatskolā uz semināru pulcējās Pierīgas novadu bibliotekāri, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi un turpmākos plānus kopīgas novadpētniecības datu bāzes izveidē.

 

Šī gada tēma Pierīgas novadu bibliotēkās ir novadpētniecība, taču uz šo brīdi trūkst vienotas koncepcijas, kas to regulētu un aptvertu pilnu ciklu – materiālu iegūšanu, apkopošanu, sistematizēšanu, datu bāzes izveidošanu un popularizēšanu.
Lai pabeigtu darbu pie Pierīgas novadu bibliotēku novadpētniecības koncepcijas 2015. – 2020. gadam izstrādes, vēl līdz jūnija vidum tiek pieņemti bibliotēku darbinieku ierosinājumi, komentāri un viedokļi.
Ar lekciju par to, kā novadpētniecības materiāli tiek vākti un sistematizēti Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās, uzstājās Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenās speciālistes Inta Sallinene un Zinta Geršmane. Lekcijas laikā tika praktiski demonstrēts, kā apkopot un strukturēt iegūtos novadpētniecības materiālus bibliotēku informācijas sistēmā Alise.
Seminārā piedalījās kopumā apmēram 50 bibliotekāres no 17 novadu 40 bibliotēkām, kas darbojas bijušā Rīgas rajona teritorijā. Jau tradicionāli katru gadu maijā šī reģiona bibliotekāres sanāk kopā kādā no novadiem, lai, pirmkārt, noklausītos lekciju par gada tēmu un pārrunātu aktuālos jautājumus un, otrkārt, apskatītu semināra norises vietu un gūtu ieskatu katra novada unikālajā kultūrvēsturē.
 
 
Inga Auziņa,
Ķekavas novada
Sabiedrisko attiecību speciāliste