Datubāze “Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas”

Latvijas atmiņas institūciju digitālo kolekciju reģistrā ir arhīvu, muzeju un bibliotēku veidotās kolekcijas. Reģistrs ir izstrādāts valsts pētījumu programmā „Nacionālā identitāte”, apakšprojektā „Nacionālā identitāte digitālā vidē” 2010.–2012. gadā. Sīkāka informācija: http://www.nacionalaidentitate.lv/nacionalas-identitates-petijuma-programma/datubaze-latvijas-atminas-instituciju-veidotas-digitalas-kolekcijas/