Darba vakance

Salaspils novada bibliotēka aicina darbā
Abonementa vadītāju uz nenoteiktu laiku
          (profesijas kods 1349 32)
   

1. Galvenie amata pienākumi:

1.1. plānot, organizēt un vadīt Abonementa darbu

1.2. organizēt darbu ar krājumu un nodrošināt tā kvalitāti

1.3. nodrošināt krājuma un pakalpojumu publicitāti

1.4. sniegt konsultācijas Pierīgas bibliotēku bibliotekārajiem speciālistiem savas kompetences ietvaros

2. Prasības pretendentiem/-ēm:

2.1. augstākā profesionālā izglītība

2.2. praktiskā darba pieredze bibliotēkā ne mazāk kā 3 gadi

2.3. BIS ALISE prasmes

2.4. labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes

2.5. augsta atbildības sajūta un spēja patstāvīgi pieņemt  lēmumus

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. pieteikuma/motivācijas vēstule;

3.2. profesioālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

3.3. pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

4. Piedāvājam:

4.1. mēnešalgu 1060,- EUR (bruto)

4.2. veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas

4.3. iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.

5. Pieteikumi nosūtāmi līdz 2021. gada 6. jūnijam  Salaspils novada bibliotēkas direktorei  uz e-pastu daiga.orbidane@biblioteka.salaspils.lv ar norādi “Pieteikums vakancei  - Abonementa vadītājs”

6. Papildu informācija pa tālr. 29433947

7. Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas amata atlases otrajai kārtai.

8. Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada bibliotēka, reģistrācijas Nr. 90001262827, kontaktinformācija: Enerģētiķu iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika