Darba seminārs 2019 gada 3.aprīlī

Salaspils novada bibliotēka aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz semināru
2019.gada 3.aprīlī
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 
Programma

10:00 – 10:50

Literatūras procesa fiksācija digitālajā vidē
Dr.philol.E.Eglāja-Kristsone, vadošā pētniece
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
10:50 - 11:40
Juridiskās literatūras un tiesību nozaru raksturojums
A.Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors
11:40 – 12:00
Lasītāju dati BIS Alise Cirkulācijas modulī
K.Vilsone, Salaspils novada bibliotēka
12:00 – 12:45
Pārtraukums
12:45 – 13.15
Pasākumu organizēšanas metodika publiskajās bibliotēkās
D.Kalmane, Ulbrokas bibliotēka
13:15 – 13:45
Publisko bibliotēku novadpētniecības krājuma popularizēšanas iespējas sadarbībā ar pamatskolu
K.Sirmā, Siguldas novada bibliotēka
13:45-13:50
 
Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

 13:50 – 15:00

 

Novadpētniecības praktikums – bibliotēkām, kuras strādā BIS Alise Novada datubāzē A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka

 

Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156