Darba seminārs 2018.gada 11.aprīlī

Salaspils novada bibliotēka aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekārus

uz semināru 2018.gada 11.aprīlī
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9

 

10:00 – 12:00

Grāmatu pārrakstītājas piezīmes /Tulkotāja Dace Meiere

12:00 – 13:00

Pārtraukums / Iespēja apmeklēt un izvēlēties izdevumus no Salaspils novada bibliotēkas Depozitārija

13:00 – 14:00

Ojārs Vācietis un viņa laiks. I.Ķīse, Ojāra Vācieša muzeja vadītāja

14:00 – 14:15

Elektroniskie dokumenti un to saglabāšana – riski un iespējas  A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka

14:15 - 14:30

SBA modulis publiskajās bibliotēkās / K.Vilsone, Salaspils novada bibliotēka

no 14:30

Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka   

Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156
E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv