Darba seminārs 2018 gada 7.novembrī

Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru
aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz semināru
2018.gada 7.novembrī
Rīga, Mūkusalas iela 3
 
Programma

 

10:00 –  13:45

 

Lasīšanas veicināšanas programmas:

LNB lasīšanas veicināšanas programmu un kampaņu aktualitātes;

Grāmatu starts (pārstāvis no LNB Atbalsta biedrības);  

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcija, tās izvēles principi, rezultāti;

Lasīšanas veicināšanas programmu publicitāte;

Skaļās lasīšanas sacensības ieviešanas prakse, jaunie vērtēšanas kritēriji;

Fragmentu lasījumi, dikcijas vingrinājumi.

pārstāvji no LNB Bērnu Literatūras centra

12:00 – 12:50 Pārtraukums

Lasīšanas veicināšanas programmas (turpinājums)

pārstāvji no LNB Bērnu Literatūras centra

13:45 - 14:35

Garamantas.lv Pierīgā

M.Vīksna, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta LFK fondu glabātāja

14:35 – 15:35

Profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas bibliotēku nozarē: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Jautrīte Ašurova, LNB Kompetenču attīstības centra izglītības metodiķe

no 15:35

Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156
 

 

Evita                 

 

Ko

 

 

 

 

Kon