Darba seminārs 2018. gada 3.oktobrī

  Salaspils novada bibliotēka aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
          bibliotekārus uz semināru
                 2018.gada 3.oktobrī
            Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 
                      Programma

10:00 – 11:00

Datu aizsardzība bibliotēkās saistībā ar jauno Regulu

Jautājumi un atbildes

pārstāvis no Datu valsts inspekcijas

11:00 – 11:30

11:30 – 12:10

Datu aizsardzība BIS Alise

B.Mūze, Tieto Latvia

12:10 – 12:50

Pārtraukums

12:50 – 14:20

S!gulda aizrauj! S!iguldas novada bibliotēkas iedvesmo un aizrauj!

L.Zīverte, I.Hamčanovska, Siguldas novada bibliotēka

D.Bērziņa, Allažu pagasta bibliotēka

14:20 – 14:45

Multimediālās vietnes „Knuts Skujenieks” prezentācija

Izstādes „Mana novada simtgades cilvēks/i” aktualitātes

A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka

14:45 – 15:10

Atskats uz pieredzes apmaiņas braucienu uz Dānijas bibliotēkām

I.Siņica, I.Vilcāne, Salaspils novada bibliotēka

no 15:10

Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

No 9:30 visas dienas garumā būs „Latvijas grāmata” grāmatu galds

                                Kontaktinformācija:
                                Evita Gleizde, tālr. 67387156
                                E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv