Darba seminārs 2017. gada 12.aprīlī

 
Salaspils novada bibliotēka aicina
          Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
          bibliotekārus uz semināru
         2017.gada 12.aprīlī
         Rīgā, Aspazijas bulvārī 28
         ES māja, 2.stāva Kamīnzāle
 
         Programma
 

10:30 – 13:30

Saskarsmes veidošana ar desocializētiem klientiem

I.Krūmiņa, mag.psych., sertificēta mediatore

13:30 – 14:00

Pārskats par 2016.gadu.  Aktualitātes

E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

14:00 - 14:45

Pārtraukums

14:45 – 15:45

Literārā pēcpusdiena – tikšanās ar žurnālisti Liu Guļevsku

 
       Kontaktinformācija:
       Evita Gleizde, tālr. 67387156