Darba piedāvājums

 

Salaspils novada bibliotēka aicina darbā Abonementa vadītāju

 

1. Prasības pretendentiem/-ēm:
1.1. augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā
1.2. praktiskā darba pieredze bibliotēkā ne mazāk kā 3 gadi
1.3. BIS ALISE prasmes
1.4. labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes

2.Galvenie amata pienākumi:
2.1. plānot, organizēt un vadīt Abonementa darbu
2.2. organizēt darbu ar krājumu, nodrošināt tā kvalitāti
2.3. nodrošināt jauno darbinieku apmācību un studiju mācību prakses vadīšanu atbilstoši nodaļas kompetencei
2.4. sniegt konsultācijas Pierīgas bibliotēku bibliotekārajiem speciālistiem savas kompetences ietvaros
 
3.Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti:
3.1.pieteikuma/motivācijas vēstule;
3.2.profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3.3.izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 
Mēs piedāvājam: veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas, iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas.
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 25.februārim personīgi vai nosūtāmi pa pastu Salaspils novada bibliotēkas direktorei,Enerģētiķu iela 9, Salaspils,  LV-2121
Atbildes uz pieteikumiem tiks nosūtītas tikai tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām. Garantējam informācijas konfidencialitāti.
Uzziņas pa tālruni 67387157