DARBA PIEDĀVĀJUMI

Salaspils novada bibliotēka aicina darbā bibliotekāri/-u
uz darbinieces ilgstošas prombūtnes laiku
 
Prasības:
augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
• BIS ALISE prasme,
• labas komunikāciju spējas.
 
Pienākumi – lasītāju apkalpošana un bibliogrāfisko aprakstu veidošana BIS ALISE
 
CV sūtīt: Salaspils novada bibliotēka,Enerģētiķu iela 9, Salaspils, LV-2121
tālr. 67387157