Daiga Brigmane - "Gaismas nesējs" Rīgas rajonā

2007. gada 27. februārī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība Rīgas Latviešu biedrības namā, Latvijas Bibliotekāru biedrības 12. konferences laikā, pasniedza balvas konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” uzvarētājiem. Konkursā tika pieteikti 15 pagastu bibliotekāri, un no katra reģiona ir apbalvots viens bibliotekārs – Gaismas nesējs.
            LNB Atbalsta biedrība konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” rīkoja pirmo reizi un ir apņēmības pilna iedibināt to par tradīciju. Konkurss dod iespēju lasītājiem un LNB Atbalsta biedrībai izcelt bibliotekāra nozīmīgo lomu šodienas sabiedrībā un pateikties bibliotekāriem par viņu pašaizliedzību un lielo ieguldījumu sava pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā un izglītošanā.
            Balvu fondā konkursa uzvarētājiem ir SIA „Hewlett-Packard” dāvinātās digitālās fotokameras, kuras turpmāk bibliotekāri varēs pielietot pagasta kultūras dzīves iemūžināšanā un novada vēstures saglabāšanā, kā arī bibliotēku mājas lapu veidošanā un SIA „Emīla Gustava Šokolādes” sarūpētā Gaismas pils šokolāde.
Pašiem pagasta bibliotekāriem nezinot, viņus balvai „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” izvirzīja reģionu kuratori, rajona galvenās bibliotēkas vadītāji un lasītāji.
            Pierīgas reģiona balvas „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” saņēmēja ir Daiga Brigmane - Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja, kurai 2006.gadā Rīgas rajona ietvaros par radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas publicitātes veidošanā tika piešķirta nominācija „Gada bibliotekārs”. Daiga ir ne tikai kā „gaismiņa” savā bibliotēkā, aktīvi rīkojot daudzveidīgus pasākumus bibliotēkā (video un DVD filmu demonstrējumi, literāri muzikāli vakari ar rakstnieku un mūziķu piedalīšanos) pagasta iedzīvotājiem, bet arī ārpus bibliotēkas telpām – aicinot pagasta ļaudis kopīgi apmeklēt teātra izrādes un ekskursijas pa dzimto Latviju.
            Daigas radošo pieeju darbam, viņas iekšējo harmoniju varam raksturot ar Paulu Koelju vārdiem: „Gaismas bruņinieks pievērš īpašu uzmanību ikdienas dzīves mazajiem brīnumiem. Viņš spēj saskatīt visu skaisto tāpēc, ka skaistums mīt viņā pašā, jo pasaule ir milzīgs spogulis, kas atspoguļo katra cilvēka vissīkāko sejas.