Citāda Knuta diena 2023 fotogrāfijās

Siltā 26. septembra dienā bibliotēkas lasītāji un citi interesenti devās kopīgā braucienā uz Kurmeni – Knuta Skujenieka bērnības zemi –, lai ceļā, pastaigās, dziesmās un Mēmeles plūdumā aizvadītu Citādu Knuta dienu 2023. Kā pagāja šī diena – aicinām ieskatīties fotogalerijā.

 

Ciemojāmies Kurmenes Tautas namā, kur muzikālu stāstu par Knutu Skujenieku, svešvalodām, tautasdziesmu un dzeju, kurā "jau ir dziesmas loģika iekšā" (kā teicis pats Knuts Skujenieks), izspēlēja un izstāstīja Karlīna Īvāne un Baiba Īvāne.

 

Kultūrvēsturiskā ceļojumā pa Kurmeni izvadāja profesore Vita Zelče.

 

Knuta Skujenieka vecvecāku dzimtas mājās "Mūru dzirnavās" uzņēma to tagadējais saimnieks Edgars Kārkliņš.

 

Dienu noslēdzām ar Skujenieku dzimtas kapu apmeklējumu – tur atmiņās dalījās Inta Skujeniece.

 

Knuta diena Salaspilī tiek organizēta jau divdesmit trešo gadu ik septembri – tā veltīta goda salaspilietim, dzejniekam, atdzejotājam, publicistam, Valstiskuma balvas saņēmējam Knutam Skujeniekam (1936–2022). Kopš 2017. gada svētkus organizē Salaspils novada bibliotēka.

 

Vairāk par Knuta dienu un Knutu Skujenieku var uzzināt mūsu vietnē knutsskujenieks.lv

Foto: Juris Briedis, Baiba Īvāne