Ceļojums laikā…

 

„Viss, kur paši neesam bijuši klāt, ir gluži neticams.
Viss, kas bijis pirms mums,
 ir zemē, akmenī un vārdos iekalts.
Tie ir divi krasti, kuriem pa vidu
neapturami šļāc Laika upe.”
          /Valdis Rūmnieks/
 
 
3. janvārī Salaspils nobada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika Bērnu un jauniešu žūrijas gada noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti Salaspils un Saulkalnes lasīšanas eksperti un citi interesenti.
Pasākuma pirmajā daļa visiem klātesošajiem bija iespēja tikties ar latviešu rakstnieku, dramaturgu un literatūrzinātnieku Valdi Rūmnieku. Rakstnieks klausītājus iepazīstināja ar savu jaunāko grāmatu bērniem „Lāčplēša atgriešanās”. Autors pastāstīja, ka jau bērnībā iztēlojies, kāds varētu būt Andreja Pumpura eposa „Lāčplēsis” turpinājums, un iecere par to uzrakstīt grāmatu bijusi jau kādu laiku.
Vēl rakstnieks Valdis Rūmnieks pastāstīja, ka grāmatai „Atnācēji” drīzumā iznāks trešais turpinājums, un pasākuma apmeklētājiem tika dota iespēja noklausīties lasījumu no jaunās grāmatas. Vēlāk klausītāji varēja uzdot jautājumus rakstniekam, un jāpiebilst, ka tādu bija daudz. Patīkami, ka mūsdienu bērni un jaunieši izrāda tik dedzīgu interesi par lasīšanu un grāmatām.
Pasākuma otrā daļā bērni un jaunieši piedalījās konkursos, kuros bija iespēja apliecināta savas zināšanas par izlasītājām grāmatām, kā arī jāparāda sava veiklība stafetē.
Par 2013. gada aktīvākajām un atsaucīgākajām ekspertēm tika atzītas Madara Rakšte, Paula Vilka un Denīza Rakstiņa.
Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas piedalās un atbalsta lasīšanas veicināšanas programmu Bērnu un jauniešu žūrija!

Teksts: L.Bula
Foto: J.Vdovičenko