"Burvīga diena citu jauku vidū"

„Grāmatas ieņem lielu vietu tajā svaru kausā, kas līdz šim ir noturējis pasauli gaisā − apaļu, zili zaļu, dzīvu, cerību un sapņu apvītu”, tā saka Māra Cielēna par grāmatām, par pasauli…
Šīs  bija otrās Dzejas dienas, kad pie mums viesojās dzejniece un rakstniece Māra Cielēna. Pirmā reize bija pirms 17 gadiem, kad autore pie mums ciemojās kopā ar mākslinieci Anitu Paegli. Viņa ir viena no atpazīstamākajām bērnu grāmatu autorēm Latvijā, sarakstījusi vairāk kā 50 bērnu dzejoļu un pasaku grāmatas.
Šogad Dzejas dienas Salaspils novada bibliotēka iesākās  siltā un saulainā dienas vidū ar dzejas lasījumiem audzēkņiem no PII „Saime” un „Ritenītis”. Māra Cielēna bērniem pastāstīja, kā pati ir sākusi rakstīt dzejolīšus un stāstiņus, parādīja sevis izveidotās grāmatiņas uz plānām papīra lapiņām, kā arī padalījās ar  mazajiem klausītājiem, kur rodas idejas un iedvesma dzejoļiem. Bērni ar neviltoti interesi klausījās dzejnieces lasītos dzejoļus, īpašu atzinību izpelnījās dzejolis par cūciņu Pepu.
Nobeigumā autore kopā ar bērniem noskaitīja dzejolīti „Mēs šodien iesim pasaulē”.
„Mēs šodien iesim pasaulē
Un nestiepsim līdz lieku,
Vien divus lielus ābolus
Un vienu lielu prieku.”
Teksts un foto:  L.Ozoliņa