"Burvīga diena citu jauku vidū"

Saulaina, rudenīgi silta, noskaņās un vibrācijās raibu dzejas pantu pilna - 11.septembrī Salaspilī kā mazi tā lieli svinēja dzeju. Klausītāju jaunāko paaudzi savas dzejas pasaulē aicināja dzejniece Māra Cielēna, rīta cēlienā viesojoties Salaspils PII „Daugaviņa” Saulkalnē. Pret pusdienu autori Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā satika PII „Ritenītis” un „Saime” audzēkņi. Vakarā, kad dienas gaišā daļa bija aizsteigusies, pieaugušo klausītāju dzirdi un uztveri „pārbaudīja” lībiešu (un latviešu) valodā rakstošais dzejnieks Valts Ernštreits, jauktais koris Lōja un Salaspils radošie Agnese Reķe, Elvīra Lavrinoviča, Daiga Gulbe un Andrejs Turlajs.