"Burtiņu zupas" pēcpusdiena kopā ar Kārli Vērdiņu

Septembrī, kad pīlādži iedegas košsarkanās gaismās… kad dzērves kārtojas kāšos un kļavlapas nosarkst pirmā saltuma skartas, Salaspils kultūras dzīvē satiekam vārdus – liktus platos dzejas pantos…
            Septembris – dzejas mēnesis. Kā ik gadu – Salaspils novada bibliotēka arī šogad interesentus un dzejas mīļotājus aicināja tikties ar dzejniekiem.
25.septembra pēcpusdienā Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā draiskojās, savas bērnības atmiņas dalīja un padomus bārstīja dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Viņa talanta un domu spogulī „skatījās” skolēni un skolotājas no abām Salaspils vidusskolām. Autora aicināti – divi drosmīgi un azartiski klausītāji kļuva par dalībniekiem dzejiskā dialogā ar teicēja piedalīšanos. Pēc 5 sekunžu pārdomām, skolēnu jautāts – Kārlis atbildēja uz jautājumiem par dzejoļu tapšanu… Tikšanās noslēdzās burtu virpulī, kurš rātni paklausīja dzejnieka mājienam stāties rindās, lai būtu dzejolis.
Paldies par dalību Dzejas dienu pasākumā Salaspils 1. un 2. vidusskolas audzēkņiem un skolotājiem.

Teksts: Ilze Zariņa
Foto: Laura Bula