Bibliotēku nedēļas pasākumi

Salaspils novada bibliotēkā 

1. No 23. 04. izstāde Grāmatu mākslas konkursam Zelta ābele 2006
nominētās un godalgotās grāmatas,
2.
20.04. plkst. 15.oo literārs pasākums ar rakstnieci Noru Ikstenu.

 
Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā „Avotiņš”
 

1. Plaša informatīva izstāde Ieskaties bērnu bibliotēkas „Avotiņš” vēstures hronikā 35 gadu garumā!
2. 24. 04. Informācijas diena Salaspils skolniekiem un studentiem:
            15:00 – „Letonikas” enciklopēdiskie un vārdnīcu resursi,
            17:00 – Kā atrast nepieciešamo normatīvo dokumentu?

Saulkalnes filiālbibliotēkā
 
1. Bibliotēkas jaunieguvumu izstāde,
2. Iepazīšanās ar bibliotēkā pieejamām elektroniskajām datu bāzēm – visiem interesentiem,
3. Satiec  grāmatiņu! - bibliotekārās stundas PII “Daugaviņa” audzēkņiem.
                                            ***
   Uzmanību lasītājiem, kuri nav laikā nodevuši grāmatas!

 Bibliotēku nedēļas laikā (23.-29.aprīlis) iespējams nodot grāmatas
bez kavējuma naudas maksāšanas!  

 

                          Iepazīšanās ar normatīvo dokumentu datubāzi 
                          www. likumi.lid.lv
3.
 27.04. plkst. 15:00„Komiksi – izteiksmīga vārdu un attēlu kombinācija” –Salaspils un Saulkalnes jauno lasītāju klubu dalībnieku veidoto komiksu izstādes atklāšana. Tikšanās ar salaspilieti, mākslinieci Daci Liepu .