Bibliotēku nedēļa

Nedaudz vēstures

Tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt grāmatas un rozes līdz mums ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa nagiem. Tai vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Kopš tā laika ik gadu 23. aprīlī, pieminot šo varoņdarbu, ļaudis mēdz dāvināt viens otram grāmatas un rozes.
 
 

Salaspils novada bibliotēkā:
 

·    Grāmatu mākslas konkursam „Zelta Ābele 2007” nominēto un       godalgoto grāmatu izstāde

 Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā:

·    Izstāde „Jaunākais bilžu grāmatu žanrā”

               ·   „Iešu laukā burtus vākt.            
                     Vai man gribi līdzi nākt?"
                                  
                                        (Māra Cielēna)
           
                21.,22.
un 24.04. no 9.00 – 11.00
 Salaspils novada PII „Ritenītis” audzēkņu ekskursijas – „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”

 Dienvidu filiālbibliotēkā:

·   Izstāde “Latviešu autori bērniem”
·  “Atklāj savu bibliotēku” – Salaspils PII “Saime” audzēkņu un skolēnu ekskursijas uz bibliotēku
·  “Meklē Letonikā”- konsultācijas datu bāzes izmantošanā

 Saulkalnes filiālbibliotēkā:

               ·   Bibliotekārās stundas Saulkalnes PII “Daugaviņa” 
               ·   Jaunieguvumu izstāde