Bibliotekāri idejas smeļas Līvānu novadā

 

 

Pēdējā vasaras mēnesī Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieki tradicionāli dodas profesionālās pieredzes braucienā. Šogad 22.augustā 34 bibliotekāri viesojās Līvānu novadā, kur tika apmeklēta Līvānu novada Centrālā bibliotēka un Līvānu novada Turku pagasta bibliotēka.
Līvānu novada Centrālā bibliotēka atrodas pilsētas centrā, bijušajā pašvaldības ēkā, kura ir rekonstruēta un paplašināta atbilstoši bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka atvēršanas svētkus jaunajās telpās svinēja 2011.gadā.
Ēkas pirmajos divos stāvos izvietots krājums un lasītāju darba vietas, lasītava un tematiskā grāmatu kopa „Likteņu līkloči”, savukārt trešajā stāvā atrodas administrācija.
Bibliotēkā ieviestās modernās tehnoloģijas nodrošina visu procesu automatizāciju. Lasītāji ar pašapkalpošanās iekārtas palīdzību paši sev var izsniegt un nodot grāmatas. Krājuma saglabāšanu nodrošina divi drošības vārti.
2013.gadā Līvānu novada Centrālā bibliotēka ieguva reģiona galvenās bibliotēkas statusu, tās metodiskajā pārraudzībā ir 8 Līvānu novada bibliotēkas un 9 Ilūkstes novada bibliotēkas. Kopumā bibliotēkā strādā 9 bibliotekārie darbinieki. Novadu bibliotēku darbiniekiem tiek organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni u.c. Visas novadu bibliotēkas pabeigušas rekataloģizācijas darbu un uzsākušas automatizētu lietotāju apkalpošanu.
Sakārtota ir ne tikai bibliotēka, bet arī ārtelpa ap bibliotēku, skvēra apstādījumos aug dažādi košumkrūmi.  Tos papildina 2013.gadā pie bibliotēkas izvietotais vides objekts „Izlīguma soliņš”, kurš tautā pārdēvēts par „Mīlētāju soliņu”.
Turku pagasta bibliotēka atrodas Saieta namā – ēkā, kuras celtniecība pabeigta 2010.gadā. Lai bibliotēkas apmeklētājiem tā būtu ērti pieejama, izbūvēta uzbrauktuve, gaišajās telpās rasts veiksmīgs funkcionālais risinājums – grāmatas izvietotas plašos plauktos, pašiem mazākajiem lasītājiem literatūra nodalīta atsevišķi. Bibliotēkā strādā viens darbinieks, krājums neliels - ~6 tūkstoši, no ~900 pagasta iedzīvotājiem bibliotēku apmeklē ~140.
Esot Līvānos, tika izmantota iespēja apmeklēt „Latgales mākslas un amatniecības centru”. Centrs izvietots senās muižas – Līvenhofas vietā. Ar gides palīdzību tika iepazīta ēkas vēsture un izzināta ekspozīciju nozīme. Šeit arī glabājas Latvijā garākā (94m) tautiskā josta, kas tika austa kā dāvana sagaidot Līvānu pilsētas 80-o jubileju. Blakus ekspozīciju zālei atrodas Līvānu stikla fabrikas muzejs, kur vienkopus apskatāmi ~3000 stikla mākslas darbi. Mājupceļā brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Likteņdārzu. Šajā braucienā guvām daudz atziņu un smēlāmies iedvesmu savai tālākai profesionālai darbībai. Moderna, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkota bibliotēka ir interesanta jebkuram bibliotēkas apmeklētājam, jebkurā vecumā.

 

Apkopoja
Evita Gleizde,

galv. bibliotekāre-metodiķe

Salaspils novada bibliotēka