Bērnu žūrijas 2011 noslēguma pasākums

16. decembra pievakarē Salaspils novada bibliotēkā Bērnu un jauniešu nodaļā notika gada noslēguma pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem – „ Princesēm pieder diena gaiša un gara. Kam naktī ir vara?” Vakara tematika bija princeses gan pasakās, gan dzīvē. Pasākumā piedalījās arī Saulkalnes bibliotēkas bibliotekāre ar saviem ekspertiem, kuri sniedza mums brīnišķīgus priekšnesumus.
Vakara pirmajā daļā tika apbalvoti aktīvākie lasītāji – Kristīne Vancāne, Daniela Elste, Sergejs Statins, Sintija un Samanta Liepiņas, kā arī pats jaunākais Bērnu žūrijas eksperts Emīls Bents. Pateicības rakstu par aktīvu un ilgstošu sadarbību saņēma 11. klases skolniece Jana Kolbina.
Vakara gaitā bērni un jaunieši piedalījās konkursā, kurā bija jāzina grāmatas un to autori, tika spēlētas arī citas spēles. Patīkamo gaisotni papildināja flautu un ģitāras spēle. Noslēgumā tika uzvesta improvizēta teātra izrāde „Pelnrušķīte”.
Liels paldies cītīgajiem lasītājiem, kas atbalstīja un apmeklēja pasākumu.
Īpašs paldies Bērnu žūrijas aizsācējai Salaspilī - bijušajai bērnu bibliotēkas vadītājai Ritai Germanei.
 
Laura Bula