Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu Ziemassvētki

 
22. decembra pēcpusdienā Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki kopā ar Salaspils jauniešu organizāciju Zibsnis devās uz Botānisko dārzu, kur iepazinās ar senlatviešu Ziemassvētku tradīcijām un ticējumiem. Bērni gāja rotaļās, dzēra uz ugunskura pagatavotu tēju, piedalījās bluķa vilkšanā un rotāja eglīti ar līdzi paņemtajiem gardumiem – ābolīšiem, burkāniem, kas vēlāk, kā cienasts bija domāts Botāniskā dārza iemītniekiem.
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un nenobijās no laika apstākļiem!
 

Teksts un foto L. Bula