Aspazija un Rainis. Kaleidoskops

 
 Atsaucoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Raiņa un Aspazijas gads” ietvaros projekta “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” aicinājumam un sadarbībai ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, 4. decembrī Salaspils novada bibliotēkā, noslēdzās pasākumu cikls „Dižgari dzīvē un daiļradē – nesatiktais mantojums”. Šoreiz jau cikla ceturtajā pasākumā norisinājās mākslas zinātņu doktores Zanes Radzobes zinātniskais lasījums „Sievietes Aspazijas dramaturģijā”. Latvijas universitātes docente spilgti „izzīmēja” Aspazijas lugu „Atriebēja”, „Vaidelote”, „Zaudētās tiesības”, „Sidraba šķidrauts”, „Aspazija”, „Boass un Rute” un „Zalša līgava” tēlus un sižetus, akcentējot būtiskākos aspektus: vardarbība, drāma, seksualitāte. Z. Radzobe, analizējot Aspazijas dramaturģiju, atklāja autores ietekmes avotus no tā laika pasaules literatūras autoriem un domātājiem, kā arī norādīja uz acīmredzamo – Aspazijas personificēšanos savās varonēs. Klātesošajiem, atkarībā no iepriekš lasītā, bija iespēja pieņemt vai noraidīt pētnieces atšķirīgo redzējumu un viedokli. Paldies Z. Radzobei par piesātināto, citādo analītisko stāstījumu.
Raiņa un Aspazijas jubilejas gada ietvaros bibliotēkā viesojās arī Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti un ilggadēji viņu daiļrades un personības pētnieki Jānis Zālītis un Gaida Jablovska. Novada svētku nedēļā – izstaigājām Raiņa dzīves takas kopā ar rakstnieku, tulkotāju Roaldu Dobrovenski un mūziķēm Karlīnu Īvāni un Inesi Vaļinieci. Tikšanās, konkursi, izstādes gada garumā notika kā bērnu un jauniešu auditorijai, tā arī pieaugušie varēja atrast savām interesēm atbilstošu notikumu gan galvenajā bibliotēkā, gan filiālēs.
Bibliotēkas kolektīvs pasākumu īstenošanā pateicas par sadarbību Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, projektu vadītājai, žurnālistei Liegai Piešiņai, Raiņa un Aspazijas muzejam, novadniekiem Karlīnai Īvānei, Janai Kolbinai un Aleksandram Tuguševam u.c.
Sakām paldies literatūras un bibliotēkas draugiem, kuri piedalījās un atbalstīja bibliotēkas veidotos pasākumus! Priecājamies par savu aktīvo lasītāju loku, tostarp jauniešiem un kaimiņiem no Stopiņu novada.
Sekmīgi aizvadītās aktivitātes ar cerībām un iecerēm ļauj lūkoties Jaunajā gadā, kas solās būt bagāts notikumiem novada, novadnieku un bibliotēkas jubilejas zīmē.

 

Tekstu sagatavoja
bibliotekāre Ilze Zariņa