Arturam Mauriņam 100

“Arturs Mauriņš-visā Latvijā un tālu aiz mūsu zemes robežām pazīstams un cienījams cilvēks. Tomēr daļa vietējo ļaužu, šķiet, neatpazīstams...Paradokss, vai ne?” (Rīgas Apriņķa Avīze, Nr. 109, 2004, 30. Sept.)


2024. gadā mūsu novadniekam, goda salaspilietim bioloģijas hab. doktoram, profesoram Arturam Mauriņam būtu apritējuši 100 gadi.

Profesora lielākā aktīvās dzīves un zinātniskās darbības daļa aizritēja Latvijas Universitātē, kur vairāk nekā 30 gadu viņš bija Botānikas, vēlāk Botānikas un ekoloģijas katedras vadītājs.
* 1956.-1958. Nacionālā botāniskā dārza direktors

Sirds lieta – mācību darbs ar studentiem. Lekcijas un semināri evolūcijas teorijas pamatkursā, speckursi dendroloģijā, augu introdukcijā, bioloģiskajā prognozēšanā un ekoloģijā.
* Vairāk uzzināt - https://www.biblioteka.salaspils.lv/lv/novadnieks/arturs-maurins

Bibliotēkas kolektīvs A. Mauriņu pazina kā atsaucīgu bibliotēkas apmeklētāju, pasākumu atbalstītāju, līdzautoru un salaspiliešu izglītotāju.

Par godu apaļajam atceres gadam, no jūlija līdz augustam, bibliotēkas lasītavā apskatāma izstāde -
A. Mauriņa raksti un intervijas periodiskajos izdevumos.

Ieskatam divi “Salaspils vēstis” raksti digitālā formātā skatāmi šeit:
"Tā sākās botāniskais dārzs",  "Laika pētnieks"