Ar Liepājas vēja smaržu matos – pieredzēt un iepazīt

 

Jau vairākus gadus Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieki dodas uz kādu no Latvijas reģioniem, lai iepazītu savu kolēģu darbu. Šogad augusta izskaņā profesionālas pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz Liepājas pusi, kur divu dienu laikā apmeklējām 4 reģiona bibliotēkas.

 
Liepājas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas veic Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Tās metodikā pārraudzībā ir 8 novadu 39 publiskās bibliotēkas. Novadu bibliotēku darbiniekiem tiek organizēti profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni, mācību ekskursijas u.c. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas struktūru veido 5 filiāles un tās apmeklē ~20% no visiem pilsētas iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem bibliotēkās pieejams ~ 400 tk. vienību. Kopumā novada bibliotēkās strādā 61 darbinieks.
 
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka dibināta 1777.gadā, tā atrodas pašā Liepājas pilsētas centrā un atrašanās vietu nav mainījusi no 1923.gada. Ēka diemžēl funkcionāli nav piemērota mūsdienu bibliotēkas vajadzībām – krājums izveidots ēkas 3 stāvos, tā nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd izstrādāts projekts, kas paredz telpu paplašināšanu. Viss krājums ievadīts bibliotēku informācijas sistēmā Alise un tiek izsniegts automatizēti. Daļa krājuma (vērtīgākie izdevumi) ir aprīkoti ar RFID drošības elementiem un tā saglabāšanu nodrošina divi drošības vārti.
 
Bibliotēkā atrodas unikāla krājuma daļa, tā saucamais „Vecbibliotēkas fonds” - ~ 6tk. bibliogrāfisku retumu (16.-18.gadsimta izdevumi). Tie visi ir ievadīti bibliotēku sistēmā un ikviens interesents katalogā var sameklēt sev nepieciešamo izdevumu.
 
Viena no bibliotēkas struktūrvienībām ir bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis”, kas dibināta 1919.gada decembrī. Tās dibinātājs Voldemārs Caune izveido pirmo bērnu bibliotēku Latvijā. Šobrīd „Vecliepājas rūķis” atrodas Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas pagalmā. Diemžēl, arī šī bibliotēka nav ērti pieejama, jo izvietota ēkas trešajā stāvā. Taču pašas bibliotēkas telpas, kas iekārtotas speciāli bērnu / pusaudžu mērķauditorijai, ir gaišas, mājīgas un funkcionāli iekārtotas. Filiālbibliotēkas kolektīvs (4 darbinieki) aktīvi sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm, tā mazajam lasītājam caur rotaļām sniedzot informāciju cik interesanta un aizraujoša var būt grāmata un lasīšana.
 
Otra no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālēm, kas tika apmeklēta, bija „Libris”. „Libris” ir jaunākā no filiālbibliotēkām, atrodas pilsētas mikrorajonā Ezerkrasts, daudzstāvu mājas 1.un 2.stāvā. Telpas plašas, gaišas un ērti pieejamas. Bibliotēkā pirms 2 gadiem veikts kapitālais remonts un telpas paplašinātas. Bibliotēkā izveidots interesants interjers, ko veidojušas pašas darbinieces. Visa pamatā ir liepājnieces un mākslinieces B.Bitānes bibliotēkai dāvināta glezna un interjers veidots vadoties no gleznā atspoguļotiem krāsu toņiem. Filiālbibliotēka ir iecienīta vietējo mākslinieku – gan amatieru, gan profesionāļu vidū, jo šeit uz noteiktu laiku ir iespējams izvietot savus mākslas darbus.
 
Savukārt Grobiņas pilsētas bibliotēka ir viena no Liepājas reģiona bibliotēkām. Bibliotēka no 2015.gada atrodas jaunās telpās, izvietota 1.stāvā starp diviem skolu korpusiem. Līdz ar to vairākkārtīgi ir audzis skolēnu apmeklējums. Grobiņas pilsētā ir ~ 4200 iedzīvotāji, no tiem bibliotēkā reģistrēti ~ 1100 lasītāju, vairāk kā puse ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Lasītājiem pieejams ~ 20 tk. grāmatu krājums un ~ 3 tk. žurnālu. Bibliotēkā strādā 4 bibliotekārie darbinieki.
 
Esot Liepājā izmantojām iespēju ar gida palīdzību iepazīt arī vēja pilsētas nozīmīgākos apskates objektus, tā gūstot priekšstatu par pilsētas šarmu un tās pievilcību. Programmu papildināja arī Z.Mauriņas piemiņas istabas apmeklējums Grobiņas pilsētā.   
 
 
 
  
 Kopbilde pie koncertzāles ''Lielais Dzintars''                                  Liepājas Zinātniskā bibliotēka                                                   LZB filiālbibliotēka "Libris" 
 
 
Zentas Mauriņas piemiņas istaba                                                Liepājas jūrmala    
 
Teksts: Evita Gleizde
Foto: Anda Priedīte