Apmācību seminārs “Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā”

   Apmācību seminārs „Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā” tiek rīkots projekta „Trešais tēva dēls”  ietvaros.

Apmācību semināra mērķis  ir informēt bibliotekārus, bibliotēku lietotājus un iedzīvotājus par plašajām interneta un elektronisko sakaru iespējām un apmācīt informācijas laikmeta piedāvātās iespējas izmantot ikdienā.
 
Īss apmācību semināra programmas apraksts
Saturs:
Datortehnikas lietošana;
Lattelecom pašapkalpošanas sistēmas izmantošana;
Interaktīvās un Virszemes televīzijas iespējās;
Interneta pieslēguma veidi;
Mobilā interneta veidi;
Rēķinu apmaksa internetā;
Apollo portāla iespējās.
Apmācību semināra apjoms – 8 akadēmiskās stundas.
 
 
Papildus informācija:
             Apmācības notiek pie datoriem, grupā 12 cilvēki.
Semināra laikā dalībniekiem tiek doti praktiskie uzdevumi iegūto zināšanu nostiprināšanai.
Katrs apmācības dalībnieks pirms apmācībām saņem izdales materiālu ar seminārā apskatāmo tēmu izklāstu.
Pēc semināra katrs dalībnieks saņems SIA „Lattelecom” izsniegtu diplomu par dalību apmācību seminārā.
Apmācības vadīs SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” pasniedzēji.
Dalība apmācību seminārā – bezmaksas.
 
   Rīgas rajona bibliotekāriem  plānotās apmācību dienas – 4., 7., 10., 14.decembris. Apmācību sākums katru dienu plkst. 9.00.
           2010.gadā tiks organizētas vēl 4 grupas, lai apmācībās varētu piedalīties visi Rīgas rajona bibliotekāri.
 Rīgas rajona bibliotekāri mācīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrā.
Savu dalību un izvēlēto datumu lūdzu piesakiet LNB MC vadītājai Dženijai Dzirkalei-Maļavkinai rakstot uz e-pastu Dzenija.Dzirkale@lnb.lv vai zvanot pa tālruni 67969129.