Andrejs Upīts. Arnis Koroševskis.

4.maijā Salaspils novada bibliotēkā tika atvērta novadnieka, literatūrzinātnieka Arņa Koroševska monogrāfija “Lielais noliedzējs”. Tā iznākusi izdevniecības “Dienas Grāmata” sērijā “Es esmu…” un atspoguļo Latvijas literatūras vēsturē sarežģītu, strīdīgu, taču rakstniecībā ražīgu personību – rakstnieku, tulkotāju, literatūrkritiķi Andreju Upīti.
Tikšanās reizē grāmatas autors atzina – pētījuma norisi ietekmēja vairāki globāli un profesionāli apstākļi, kas procesu nedarīja vienkāršu, taču ieguldot milzīgas darbaspējas un drosmi, grāmata ir nākusi klajā vēsturiski un kultūrpolitiski interesantā laikā.
A.Koroševskis klātesošajiem atklāja grāmatas tapšanā spilgtas situācijas un atmiņā paliekošus sakritību piemērus, kā arī raksturoja izvēli attiecībā uz satura veidošanu. To ietekmēja nolūks radīt lasītājam un lasīšanai “pieņemamu” grāmatas apjomu, kā arī autora iecere pētījumā padziļināti rakstīt par A.Upīša dzīvi un daiļradi līdz 20.gs. četrdesmitajiem gadiem. Darba gaitā aptveramais laika periods paplašinājās, iekļaujot arī kritiski vērtējamos padomijas gadus. “Monogrāfija ir selektīva – tajā netiek aptverti visi rakstnieka darbi, tomēr par katru dzīves posmu sniegts būtisks, padziļināts un analītisks ieskats. Izvēli par labu kāda literāra darba vai biogrāfiskas nianses analīzei noteikusi mana subjektīvā pārliecība un pētnieciskā interese,” – kādā no lappusēm atzīstas pētnieks. Grāmatā ietvertās daudzās atsauces liecina par pētījuma pamatīgumu un lasītājs var tikai mēģināt nojaust, cik informācijas avotu un rakstu vienību izsijāts, lai rezultātā taptu saistoša un reizē zinātniska lasāmviela.
Pasākuma auditorijā bija čakli lasītāji, pieredzes bagāti pedagogi, vēsturnieki, kultūras jomas pārstāvji, grāmatu un bibliotēkas draugi. Rakstīšanas stāsts no autora monologa izvērtās zināšanām bagātā sarunā, kurā bija patīkami klausīties un sajust Andreja Upīša daiļradi dzīvu un aktuālu.
Lai grāmatai – zinātgribošs lasītāju loks, autoram – darbaspars un izaicinājumi nākamajiem radošajiem sasniegumiem!
Bibliotēka pateicas par atsaucību un sadarbību Arnim un arī turpmāk vēlas ikdienā un svētkos tikties ar grāmatu mīlošu lasītāju!