9.aprīļa darba seminārs

 

Pierīgas novadu bibliotekāru seminārs

                 2014.gada 9.aprīlī
         Rīgā, Lāčplēša iela 24(6.stāvs)
 
DARBA KĀRTĪBA
9:30 – 10:00 „L grāmata” grāmatu galds
 
10:00 - 10:30 Aktualitātes
E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
I.Siņica, Salaspils novada bibliotēka
 
10:30 – 12:30 Jaunākās tendences latviešu dramaturģijā un teātrī
L.Ulberte, docente,  LU Humanitāro zinātņu fakultāte
 
12:30 – 13:15 „L grāmata” grāmatu galds
Pārtraukums
 
13:15 – 14:45 Jaunākās tendences bērnu un jauniešu literatūrā
I.Kalniņa, profesore, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
 
14:45 – 15:15 Aktualitātes nozarē un jaunumi Bērnu un jauniešu žūrijā
S.Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

 

E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka