7.marts darba seminārs

            Salaspils novada bibliotēka

            sadarbībā ar
            Latvijas Nacionālo bibliotēku
            aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
            bibliotekārus uz semināru
           2018.gada 7.martā
           Rīga, Mūkusalas iela 3 
         
           Programma
 
10:00 – 11:30
 
dalībnieki dalās divās daļās un pārmaiņus apgūst LNB pieredzi
I grupa Mezonīna stāva Mācību klase (M09) 
Informācijas meklēšana informācijas sistēmā Primo Valsts nozīmes kopkatalogā, LNB katalogā un Nacionālās bibliogrāfijas datubāzēs: praktiska nodarbība
 LNB Uzziņu un informācijas centra speciālisti
II grupa Tikšanās 1.stāvā pie reģistratūras
Ekskursija Krājuma saglabāšanas centrā – no dezinfekcijas līdz grāmatu restaurācijai
Sintija Saldābola, LNB Krājuma saglabāšanas centra eksperte
Semināra turpinājums Konferenču centrā (-1.stāvs, A daļa)
11.35-12.15
Artotēkas – vai tām būt Latvijas kultūrtelpā?
ar bakalaura darba tēmu iepazīstina D.Miķelsone, Saulkrastu novada bibliotēka
12:15 – 13:00
Pārtraukums
 
13:00 – 15:15
Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas - atskats uz 2017.gadu, labākās pieredzes / pieredzē dalās  Ādažu, Babītes, Baložu, Mārupes, Olaines, Saulkrastu, Sauriešu, Siguldas, Upesciema, Zaķumuižas bibliotēku darbinieki
2017.gads skaitļos / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
Datu analīze BIS Alise / I.Vilcāne, Salaspils novada bibliotēka
no 15:15
Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

 

           Kontaktinformācija:
                        Salaspils novada bibliotēka
                        Evita Gleizde, tālr. 67387156
                        E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv
 
                        Latvijas Nacionālā bibliotēka
                        Bibliotēku attīstības centrs
                        Evija Vjatere, tālr. 67716053
                        E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv