6.marta darba semināra programma

Salaspils novada bibliotēka
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz semināru
2019.gada 6.marts
Rīga, Mūkusalas iela 3
8.stāvs

Programma

10.00 – 10.40

Nacionālā enciklopēdija. Zināšanas visiem, visur un vienmēr /
V.Ščerbinskis, Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors

10.40 – 11.10

Profesionālās literatūras apskats

E.Vīksna, LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre

11.10 - 12.45

Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas - labākās pieredzes,
atskats uz 2018.gadu / pieredzē dalās  Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāles Babītes ciemā, Ropažu, Mārupes, Ulbrokas, Ķekavas, Siguldas un Mālpils bibliotēku darbinieki
2018.gads skaitļos / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

Aktualitātes

12.45 - 14.00

Pārtraukums

14.00 – 15.00

Ekskursija LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā
13.55 tikšanās foajē Jelgavas 1, Rīga
                        Kontaktinformācija:
                        Salaspils novada bibliotēka
                        Evita Gleizde, tālr. 67387156
                        E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv
 
                        Latvijas Nacionālā bibliotēka
                        Bibliotēku attīstības centrs
                        Evija Vjatere, tālr. 67716053
                        E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv