6.februāra darba semināra programma

Salaspils novada bibliotēka aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz semināru
2019.gada 6.februārī
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9

Programma

10.00 – 11.30

„X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi vecākiem, pedagogiem un darba devējiem” /Dr.paed. Zanda Rubene, profesore
LU PPMF Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja,
LU Pedagoģijas doktora programmas direktore/

11.30 – 11.45

Pārtraukums

11.45 – 13.15

„X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi vecākiem, pedagogiem un darba devējiem” – lekcijas turpinājums

13.15 - 14.00

Pusdienas pārtraukums

14.00 – 14.30

Bibliotēku sistēmas nozīme /pārstāvis no KISC/

14.30 – 15.00

e-grāmatas publiskajās bibliotēkās /S.Pogule, BIS Alise/

15.00 – 15.15

Virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks Latvijai” prezentācija /A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka/

no 15.15

Aktualitātes /E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka/

No 9:30 visas dienas garumā būs „Latvijas grāmata” grāmatu galds

 

                        Kontaktinformācija:
                        Evita Gleizde, tālr. 67387156
                        E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv