5.novembra darba seminārs

 
Pierīgas reģiona bibliotekāru darba seminārs
2014.gada 5.novembrī
Rīga, Lāčplēša iela 24 (6.stāvs)
 
DARBA KĀRTĪBA
 
9:30 – 9:50 „L grāmata” jaunumi
S.Reča, pārstāve no „L grāmata”
 
9:50 – 10:00 Aktualitātes
                        E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
 
10:00 - 12:00 Elektroniskā vide un e-pakalpojumi*
 
12:00 – 13:00 Pārtraukums
                        „L grāmata” grāmatu galds
 
13:00 – 13:30 Elektroniskā vide un e-pakalpojumi*
 
13:30 – 14:00 Jaunumi BIS Alise-i
I.Vilcāne, A.Ūberga, Salaspils novada bibliotēka
 
14:00 Diskusija, piedalās Bibliotēku Konsultatīvās padomes locekļi un to bibliotēku pārstāvji, kuri veido vai plāno uzsākt darbu Novadpētniecības datubāzē
 

Paralēli no 9:30 – 14:00 būs „L grāmata” grāmatu gald

*Vairāk par mācību semināru „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi” skatīt zemāk.
 
Mācību seminārs „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”
 
Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsts dienestu un Uzņēmumu reģistru, ir izstrādājis mācību semināru Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem.
 
Mācību semināra saturu veido 5 moduļi:
1)   Elektroniskā vide – aktuālākais un jaunākais, ko nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti,
2)   E-paraksts, tā izmantošanas iespējas un priekšrocības, ko nodrošina Latvijas Valsts radio un televīzijas centra speciālisti,
3)   Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēma, ko nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti,
4)   Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, sistēmā pieejamie e-pakalpojumi, palīgmateriāli pakalpojumu pieteikšanai, ko nodrošina Lauku atbalsta dienesta speciālisti,
5)   Uzņēmumu reģistrs: e-pakalpojumi un jaunumi, ko nodrošina Uzņēmumu reģistra speciālisti.
Mācību semināra mērķi ir:
·iepazīstināt Latvijas publisko bibliotēku bibliotekārus ar jaunāko informāciju e-pakalpojumu un dažādu valsts izveidoto e-iespēju jomā, uzskatāmi demonstrējot dažādu risinājumu piedāvātās iespējas, kas var noderēt pašiem bibliotekāriem personīgi, gan konsultējot bibliotēkas apmeklētājus;
·sniegt informāciju par e-parakstu un datora sagatavošanu, lai bibliotēku lietotājiem tiktu nodrošināta iespēja izmantot datorus ar visu nepieciešamo programmatūru un viedkaršu lasītāju e-paraksta izmantošanai dažādu formalitāšu kārtošanā, kā arī praktiska informācija par pieteikšanos e-parakstam un e-ID karšu aktivizēšanu;
·nodrošināt bibliotekārus ar informatīvajiem materiāliem un informāciju par tiešsaistē esošajiem materiāliem (bukleti, rokasgrāmatas, video pamācības u.c.) par e-pakalpojumiem un portāliem, kas nodrošina tos, bibliotēku lietotāju apkalpošanai un konsultēšanai;
·klātienē diskutēt un atbildēt uz jautājumiem par bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem aktuālām tēmām saistībā ar e-pakalpojumiem, to lietošanu.
 
E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka