2020.gada 7.oktobra darba seminārs

 
Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
2020.gada 7.oktobris
Rīga, Mūkusalas iela 3
 
Programmā:
-Valsts ieņēmumu dienests. Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
Dace Liepiņa, VID Nodokļu pārvaldes  Procesu organizācijas daļas galvenā nodokļu inspektore
-Latvijas Bibliotēku portāla jaunais saturs un iespējas
Kristīne Deksne,LNB  Bibliotēku attīstības centra Tīmekļa resursu redaktore
-Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija” (RunA)
Aiva Stūrmane LNB Bibliogrāfijas institūta autoritatīvo datu speciāliste
-Vēstures literatūras komplektēšanas pieejas
Mārtiņš Mintaurs, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks krājuma attīstības jomā, vadošais pētnieks
-Publisko bibliotēku un skolu bibliotēku sadarbība: labas prakses piemēri, sadarbības formas
Madara Freivalde, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre 
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156