2020.gada 5.februāra darba seminārs

Salaspils novada bibliotēka aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekārus uz semināru
2020.gada 5.februārī
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 

Programmā:

Kā bibliotēkām piesaistīt un paplašināt apmeklētāju loku? - sarunu darbnīca ar praktisku darbošanos grupās
K.Sprūdža, Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte
- Darbs paralēlās grupās
1. grupa – darbs ar Lasītāju datiem BIS Alise;
2. grupa – EBSCOhost e-book
- Aktualitātes, Salaspils novada bibliotēkas direktore un  speciālisti
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156