2020. gadā lasītākie izdevumi!

 
Lasīšana mūs visus padara par imigrantiem. Tā izved mūs ārpus mājas, un vēl svarīgāk, tā rada mājas mums it visur.... 
/Rīza Viterspūna /