2019.gada 2.oktobra darba seminārs

Salaspils novada bibliotēka aicina Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekārus uz semināru
2019.gada 2.oktobrī
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 
Programmā:
- Pieturvieta – laba grāmata, L.Piešiņa, kultūržurnāliste, Rakstniecības un mūzikas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja
- Novadpētniecības materiālu meklēšana WebPAC – uzdevumu rezultātu analīze,  A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka
- BIS Alise aktualitātes, I.Vilcāne, A.Ūberga Salaspils novada bibliotēka
- Redzētais un piedzīvotais Bavārijā – LBB organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Vācijas bibliotēkām, I.Dzintare, Saulkrastu novada bibliotēka, D.Smukša, Ropažu novada bibliotēka, I.Duļbinska, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka
- Aktualitātes, E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka