2017.gada 1.marta darba seminārs

 
Salaspils novada bibliotēka aicina
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
bibliotekārus uz semināru
2017.gada 1.martā
Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 
 
Programma
10:00 – 12:30
Materiālu digitalizācija  - teorijā un praksē
A.Žogla,  LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs
12:30 – 13:15
Pārtraukums
13:15 - 14:15
Novadpētniecības darbs Jelgavas pilsētas bibliotēkā
 D.Avota, Jelgavas pilsētas bibliotēka
14:15 – 14:45
Darbs Novadpētniecības datubāzē (kļūdas un ieteikumi)
A.Priedīte, Salaspils novada bibliotēka
no 14:45
Aktualitātes
E.Gleizde,Salaspils novada bibliotēka
 
 
 
 Kontaktinformācija:
 Evita Gleizde, tālr. 67387156