2017 gada 1.februāra darba semināra programma

 Salaspils novada bibliotēka aicina
             Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
             bibliotekārus uz semināru
            2017.gada 1.februārī
            Salaspilī, Enerģētiķu ielā 9
 
           Programma
10:00 – 12:00
BIS ALISE jaunumi / S.Pogule, Tieto Latvia
 
12:00 – 13:00
Pārtraukums
13:00 - 13:45
Darbs BIS ALISE Cirkulācijas modulī:
- Lasītāju datubāze
- Darbs ar parādniekiem
Ieskats WebPAC mobilajā versija / K.Klempnere, Salaspils novada bibliotēka
Periodisko eksemplāru reģistrēšana BIS ALISE ; E-kiosks / I.Siliņa, Salaspils novada bibliotēka
Aktuālitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka 
13:45 – 14:00
Latvijas grāmata aktualitātes 
14:00 – 15:00
Bibliotēku akreditācija - lekcija bibliotēkām, kurām 2017. gadā paredzēta akreditācija / D.Orbidāne un E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
 
No 9:30 visas dienas garumā būs „Latvijas grāmata” grāmatu galds
 
 
 
                        Kontaktinformācija:
                        Evita Gleizde, tālr. 67387156
                        E-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv