2016.gads Salaspils novada bibliotēkā

 
Īss notikumu rezumē 2016
Salaspils novada bibliotēka
 
Bibliotēkā 2016.gads atspīdēja divās zvaigznēs: Bibliotēkas 70.gade un novadnieka dzejnieka Knuta Skujenieka 80.gadu jubileja.
Ziedonī – maija otrajā pusē bibliotēka divos pasākumos atzīmēja pastāvēšanas 70.gadskārtu. Novadpētniecības starpnozaru seminārā „Jaunie, radošie salaspilieši – Latvijas zinātnei un sabiedrībai” ar mērķi iepazīt, bibliotēka pirmoreiz kopā bija pulcējusi aktīvos, radošos salaspiliešus – ekspertus savā zinātņu nozarē, kuri „veicina vārīšanos” un joprojām apliecina, ka Salaspils ir zinātnes un zinātnieku pilsēta. Savukārt, saules un saviļņojošu emociju karsētā gaisotnē sarīkojumā k/n Rīgava literāri muzikālā stāstā, piedaloties mūziķim Goran Gora ar domubiedriem, savijās Salaspils bibliotēkas vēstures liecības, lasītāju raksturojums un paražas, pakalpojumu un tradīciju kopsavilkums un bibliotēkas kolektīva atspulgs gadu gaitā.
Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros, Salaspils novada bibliotēka organizēja spēli „Pieci soļi”,  kurā tika aicināti piedalīties gan lielie, gan mazie salaspilieši kā individuāli, tā komandās. Iegūstot pirmo norādi, bija jādodas meklēt 5 kontrolpunktus. Ātrums, zināšanas un veiksme bija dalībnieku sabiedrotie. Vēlāk spēles dalībniekus iepriecināja tikšanās ar dziedošo aktieri Kristapu Rasimu. Mākslinieks klātesošajos raisīja pamatīgu pozitīvu lādiņu ilgākam laikam.
Rudens asociējas ar Dzejas dienu pasākumiem. Tie ir neatņemama gada rituma sastāvdaļa. Šogad bibliotēkas pieaugušo auditoriju ar savu daiļradi iepazīstināja dzejniece Inga Gaile, savukārt bērnus dzejoļu pasaulē vilināja Maija Laukmane un Inese Zandere. Septembris svinēts kopā ar dzejnieku Knutu Skujenieku. Knuta dienā k/n Enerģētiķis piedalījāmies ar ievērojamu literāro mantojumu un novadpētniecības materiālu kopu no bibliotēkas krājuma. Dzejnieka bilingvālā dzejas krājuma „Basās zvaigznes” atvēršanas svētki norisinājās novembrī.
Decembra sākumā bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika realizēta sen lolota iecere – veidot foto izstādi, kas popularizē grāmatu kā vērtību un lasīšanu kā ģimenes tradīciju no paaudzes paaudzē. Izstādes „Bērns-grāmata-bibliotēka” atklāšanā piedalījās ģimenes, kuras atsaucās dalībai fotosesijā un protams, fotogrāfiju autore Eva Dziļuma. Izstāde Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā aplūkojama līdz 2017.gada 31.janvārim.
Lasīšanas tradīcijas veicināšana un stiprināšana bibliotēkā norisinās iesaistot bērnus un jauniešus Latvijas Nacionālās bibliotēkas aizsāktā un atbalstītā kustībā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Programmas īstenošanas ietvaros žūrijas eksperti 2016.gadā tikās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur gida pavadībā izstaigāja iespaidīgās ēkas visus 12 stāvus un Bērnu literatūras centrā piedalījās rakstnieka Vladimira Novikova grāmatas „Stūrmaņa stāsti”atvēršanā, kā arī gada otrajā pusē devās dārgumu meklējumos Daugavas muzejā.

Bibliotēka pateicas visiem sadarbības partneriem un lasītājiem un vēl veiksmīgu 2017.gadu!

Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa